Danilo Türk

Dr. Danilo Türk

Dr. Danilo Türk se je rodil v Mariboru 19. 2. 1952, kjer je kasneje končal tudi osnovno šolo in gimnazijo. Na Pravno fakulteto v Ljubljani se je vpisal v študijskem letu 1970/71, diplomiral pa februarja 1975, na temo "Možne proceduralne osnove za uveljavljanje pravic slovenske in hrvaške manjšine v Avstriji pred organi OZN." Po diplomi se je dr. Danilo Türk posvetil preučevanju problematike manjšin in človekovih pravic in se zaposlil kot sekretar komisije za manjšinska in izseljenska vprašanja pri SZDL Slovenije. Leta 1978 je magistriral (na Pravni fakulteti v Beogradu) z magistrsko nalogo na temo "Mednarodnopravno varstvo manjšin" in istega leta postal tudi asistent za mednarodno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. V letih 1978/79 je odslužil vojaški rok, nato pa se vrnil k delu na področju manjšinskih vprašanj, kot predsednik komisije za manjšinska in izseljenska vprašanja SZDL – do leta 1982. Istega leta je na ljubljanski pravni fakulteti doktoriral na temo "Načelo neintervencije v mednarodnih odnosih in v mednarodnem pravu".

Decembra 1982 je bil izvoljen za docenta za mednarodno pravo in se zaposlil na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1987 je bil dr. Türk izvoljen za izrednega profesorja, 1995 pa za rednega profesorja za mednarodno pravo. V letih 1983 – 1992 je bil tudi predstojnik Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose na Pravni fakulteti v Ljubljani. Vsa ta leta se je posvečal raziskovalnemu in pedagoškemu delu ter prizadevanjem za varstvo človekovih pravic. Z Amnesty International je sodeloval od leta 1975 in večkrat svetoval v zvezi z različnimi primeri kršitev v tedanji Jugoslaviji. Kot ekspert v osebnem svojstvu je bil izvoljen v Podkomisijo OZN za preprečevanje diskriminacije in zaščito manjšin (1984 -1992). Za podkomisijo je napisal več študij na temo pravice do svobode izražanja in uresničevanja ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. 1991 je bil tudi njen predsednik.

Leta 1987 je dal dr. Danilo Türk pobudo za ustanovitev Sveta za človekove pravice v Sloveniji in sodeloval pri njegovi ustanovitvi, do katere je prišlo v okviru SZDL v začetku 1988, po letu 1989 pa je svet deloval kot samostojna ustanova. Bil je tudi podpredsednik tega sveta. Po razglasitvi neodvisnosti Republike Slovenije se je dr. Danilo Türk aktivno vključil v njeno diplomatsko dejavnost. Julija in avgusta 1991 je neformalno (s pooblastilom zunanjega ministra) predstavljal takrat še nepriznano Slovenijo v Ženevi v stikih s predstavniki OZN, KVSE in Sveta Evrope. Septembra 1991 je bil vključen v slovensko delegacijo na Konferenci o Jugoslaviji, v kateri je sodeloval do avgusta 1992. V tem času je dr. Türk napisal tudi več osnutkov memorandumov R Slovenije za Arbitražno komisijo Konference o Jugoslaviji ("Badinterjeva komisija"), vključno s prvim, novembra 1991, ki je pripomogel k ugotovitvi Arbitražne komisije o razpadu Jugoslavije in enakopravnosti njenih naslednic.

1992 je dr. Türk odpotoval v New York kot prvi veleposlanik Republike Slovenije pri OZN. Dokaz o uspešnosti Slovenije v OZN je bila izvolitev (1997) in uspešno opravljeno delo v Varnostnem svetu (1998-99), in to na vprašanjih kot so bila Kosovo, Irak, Libija, Vzhodni Timor, DR Kongo in druga.

Ob koncu uspešno opravljenega dela v Varnostnem svetu je generalni sekretar OZN Kofi Annan dr. Danila Türka povabil k sodelovanju na mestu njegovega pomočnika za politične zadeve. Več kot petletno delo je med drugim vključevalo analitične in svetovalne dejavnosti v zvezi s kriznimi žarišči kot so v tistem času bila: Balkan (zlasti Kosovo in Makedonija), Palestina, Libanon, Afganistan, Irak, Mjanmar, Severna Koreja, Vzhodni Timor, Kolumbija, Haiti, Venezuela in še nekatera druga. Poleti 2005 se je po 13 letih dela v New Yorku dr. Danilo Türk vrnil v domovino. Na ljubljanski pravni fakulteti je nadaljeval z delom kot profesor mednarodnega prava in več drugih povezanih predmetov. Od maja 2006 je bil prodekan Pravne fakultete.

11. novembra 2007 je bil dr. Danilo Türk na splošnih volitvah izvoljen za predsednika Republike Slovenije in 22. decembra 2007 prisegel pred Državnim zborom Republike Slovenije. Njegov petletni predsedniški mandat se je končal 22. decembra 2012.

Gradnja

Foto: Rok Tržan

Odlikovanja

 • 2008 Vitez velikega križa Reda kopeli (Združeno kraljestvo)
 • 2008 Veliki križ z briljanti Reda sonca Peruja
 • 2010 Poveljniški križec prvega razreda Reda bele vrtnice Finske
 • 2011 Vitez velikega križa Reda svetega Karla (Monako)
 • 2011 Vitez velikega križa z velikim trakom Reda za zasluge Italijanske republike
 • 2011 Velika zvezda za zasluge za Republiko Avstrijo
 • 2011 Vitez velikega križa Reda orla (Islandija)
 • 2011 Veliki križ Kraljevega norveškega reda svetega Olava

Priznanja

 • 2008 Protektor Evropske akademije znanosti in umetnosti
 • 2008 Zlata medalja Znanstvene družbe Széchenyi (Madžarska)
 • 2008 Nagrada Arthurja J. Goldberga pravne fakultete Touro Law College (ZDA)
 • 2010 Mednarodna nagrada Iljasa Afandijeva (Azerbajdžan)
 • 2010 Častni doktorat Univerze v Szegedu (Madžarska)
 • 2011 Častni doktorat Narodne univerze Vasilija Nazareviča Karazina v Harkovu (Ukrajina)
 • 2012 Medalja Evropskega računskega sodišča
 • 2012 Častni doktorat Moskovskega državnega inštituta za mednarodne odnose, Ruska federacija

Ideje in projekti

 • 2005 O reformi Združenih narodov na področju človekovih pravic
 • 2008 O reformi Varnostnega sveta Združenih narodov
 • 2009 Humanitarna pomoč invalidnim otrokom v Gazi
 • 2010 Ustanovitelj ustanove "Pustimo jim sanje – Fundacija Danila Türka" za pomoč otrokom – žrtvam nasilja

Kontakt za
donatorje

Ustanova Pustimo jim sanje
Fundacija Danila Türka

Linhartova ulica 51,
1000 Ljubljana

Transakcijski račun:
03100-1002363471
banka SKB

Davčna številka:
11110376

E-naslov:
info@fundacija-danilaturka.org

Sledite nam

FB TW