Projekti

Krizni centri za otroke in mladostnike

Krizni centri so varno zatočišče otrok, ki so izpostavljeni različnim vrstam nasilja v ožjem družinskem okolju. Nasilje nad otroki ima več oblik, v veliko primerih pa gre za izredno kruto psihično in fizično nasilje.

Krizni centri za otroke in mladostnike so namenjeni otrokom in mladostnikom, ki se znajdejo v stiski, zaradi katere je potrebna takojšnja izločitev iz zanje ogrožajočega okolja. Sprejemajo otroke in mladostnike, ki v različnih stiskah pridejo sami, in tiste, ki se na predlog centra za socialno delo ali drugih institucij odločijo za nastanitev.

V Sloveniji deluje deset kriznih centrov za otroke in mladostnike, eden od teh sprejema otroke do 6. leta starosti (Palčica v Grosupljem), ostali pa od 6. do 18. leta starosti, izjemoma tudi mlajše polnoletne osebe.

Vsak otrok, ki je deležen nasilja, ima pravico do zaščite. Vsako nasilje krši otrokove pravice do človekovega dostojanstva in fizične integritete.

dr. Danilo Türk v govoru na Mednarodni konferenci o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem (Ljubljana, 7. oktober 2009)

 

Kontakt za
donatorje

Ustanova Pustimo jim sanje
Fundacija Danila Türka

Linhartova ulica 51,
1000 Ljubljana

Transakcijski račun:
03100-1002363471
banka SKB

Davčna številka:
11110376

E-naslov:
info@fundacija-danilaturka.org

Sledite nam

FB TW

Pravice otroka

Konvencija Združenih narodov o pravicah otroka v 99. členu navaja, "da morajo biti otroci zaščiteni pred vsemi oblikami fizičnega in duševnega nasilja". Po raziskavi Zveze prijateljev mladine Slovenije je dobra tretjina slovenskih otrok občasno telesno kaznovana, 51 odstotkov staršev nikoli ni telesno kaznovalo otroka, 35 odstotkov staršev pa se odzove na otrokov neuspeh z besednim poniževanjem in zaničevanjem. Tudi študije v nekaterih evropskih državah kažejo na to, da sta telesno kaznovanje in fizično nasilje nad otroki zelo pogosta.