Danilo Türk

Bivši predsednik prof. dr. Danilo Türk gostujoči profesor na Pravni fakulteti Univerze Columbia v New Yorku

Bivši predsednik Republike Slovenije je ta čas gostujoči profesor na Pravni fakulteti Univerze Columbia v New Yorku. Med temami njegovih predavanj je posebej v ospredju problematika beguncev, ki predstavlja resno opozorilo na neustrezno delovanje mednarodnega sistema. Del tega sistema je tudi Evropska unija, ki na množične prihode beguncev doslej ni ustrezno reagirala.

 

Del problema so tudi neustrezni pravni okviri: Konvencija o beguncih je zasnovana na predpostavki individualnega preganjanja in prizadevanj posameznika za pridobitev azila, ne pa za množične begunske tokove in tihotapljenje ljudi. Dublinska konvencija in uredbe EU so se izkazale za neustrezne. V teh razmerah je nujno, da EU okrepi kapacitete za urejanje stanja na zunanjih mejah in spremeni svojo vizno politiko in pravno ureditev. V dolgoročnem smislu pa bo EU morala razviti veliko boljše modele integracije priseljencev in vzpostaviti skupno demografsko politiko. To je dandanes, navzlic očitnim problemom, videti nedosegljivo. Vendar mora EU razumeti nujnost teh nalog, hkrati pa prispevati h graditvi globalnega pristopa k vprašanjem begunstva in migracij. Izhodišča za tak pristop obstajajo v dokumentih OZN, ki pa zahtevajo več dialoga o teh občutljivih vprašanjih in višjo raven mednarodnega varnostnega in razvojnega sodelovanja, kot jih svet premore sedaj.

Kontakt za
donatorje

Ustanova Pustimo jim sanje
Fundacija Danila Türka

Linhartova ulica 51,
1000 Ljubljana

Transakcijski račun:
03100-1002363471
banka SKB

Davčna številka:
11110376

E-naslov:
info@fundacija-danilaturka.org

Sledite nam

FB TW