O fundaciji

Pomoč kriznemu centru za mlade Kresnička

Skladno s poslanstvom fundacije, ki je usmerjeno v spodbujanje aktivnosti za preprečevanje in odpravljanje posledic nasilja nad otroki v družini in drugih okoljih, kjer je grobo kršeno otrokovo dostojanstvo ali so celo ogrožena življenja in zdravje otrok, fundacija v okviru možnosti finančno pomoč namenja tudi slovenskih kriznim centrom.

 

V preteklih šestih letih smo iz zbranih donacij slovenskim kriznim centrom tako namenili že več kot 170.000 EUR. Tokrat smo pomoč v obliki nakupa potrebne opreme ob selitvi na novo lokacijo zagotovili kriznemu centru za mlade Kresnička iz Radovljice, ki že vrsto let nudi varno zatočišče tako mladim iz Gorenjske kot tudi iz drugih delov Slovenije. Od lanskega leta pa je njihova skrb namenjena tudi mladoletnim beguncem brez spremstva.

Kontakt za
donatorje

Ustanova Pustimo jim sanje
Fundacija Danila Türka

Linhartova ulica 51,
1000 Ljubljana

Transakcijski račun:
03100-1002363471
banka SKB

Davčna številka:
11110376

E-naslov:
info@fundacija-danilaturka.org

Sledite nam

FB TW