O fundaciji

Prvo leto Ustanove Pustimo jim sanje uspešno

Ustanova je v prvih enajstih mesecih obstoja uspešno spodbujala aktivnosti za preprečevanje in tudi odpravljanje vzrokov nasilja v družini, v šolskem in lokalnem okolju, na območjih, kjer je ogrožen mir in povsod tam, kjer je grobo kršeno otrokovo dostojanstvo in sta ogrožena življenje in zdravje otrok.

Uprava Ustanove Pustimo jim sanje – Fundacija Danila Türka je danes obravnavala in sprejela poročilo o delu za leto 2010. Osrednji dogodek v organizaciji ustanove je bil humanitarni koncert Jana Plestenjaka, z donacijami pa so bile podprte aktivnosti mreže kriznih centrov za otroke in mladostnike v Sloveniji ter rehabilitacija otrok invalidov iz Gaze.

Ustanova Pustimo jim sanje – Fundacija Danila Türka je v letu 2010 imela skupaj 212.404,56 EUR* prihodkov, od tega so znašale donacije fizičnih oseb v okviru koncerta Jana Plestenjaka 166.785,52 EUR, donacije pravnih oseb za humanitarno delovanje ustanove so znašale 44.944,18 EUR*, 674,86 EUR pa so znašali prihodki od obresti začasno vezanih sredstev do plačila obveznosti.

V letu 2010 so bile izvedene naslednje aktivnosti iz programa ustanove:
    
Donacije:

- Kriznemu centru za otroke Koper v višini 45.011,78 EUR;

- Kriznemu centru za otroke Krško v višini 2.802,73 EUR;

- Kriznemu centru za otroke Nova Gorica v višini 37.966,09 EUR;

- Kriznemu centru za otroke Slovenije – letovanje otrok v višini 16.000,00 EUR;

- pomoč otrokom Preventa v višini 10.000,00 EUR;

- rehabilitacija otrok invalidov iz Gaze v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča v višini 69.999,97 EUR.

Stroški organizacije humanitarnega koncerta v Cankarjevem domu in klicnem centru: 28.687,61 EUR*.

Za delovanje Fundacije v letu 2010 je bilo porabljenih skupaj 1.936,38 EUR oz. 0,8 % vseh prihodkov, in sicer za:

- najemnino pisarne ustanove 193,05 EUR;

- stroške telefonije 356,02 EUR;

- tajniška dela po podjemni pogodbi 1.192,02 EUR;

- bančne provizije 97,15 EUR;

- poštne stroške 98,14 EUR.


* Stroški promocije in oglaševanja so bili donirani in smo jih odšteli od dejanskih prihodkov in stroškov koncerta v znesku 26.907,62 EUR. Prihodki po bilanci brez tega znašajo 239.312,18 EUR.

Kontakt za
donatorje

Ustanova Pustimo jim sanje
Fundacija Danila Türka

Linhartova ulica 51,
1000 Ljubljana

Transakcijski račun:
03100-1002363471
banka SKB

Davčna številka:
11110376

E-naslov:
info@fundacija-danilaturka.org

Sledite nam

FB TW